מיצב
"בחזרה מתל גבורים"
רחלי רוגל

Side View  View from Above  Front View 

  Front View - Closer  Another View from Above

אנדרטה לזכרם של נעדרי קרב תל א'ריש ("תל גיבורים", חולון): דניאלי עמוס, חממי יצחק, כוכבי דוד, לוסטיג יהושע, קלרמן מנחם, קנדלר יצחק ורוזנפלד יחיאל זכרונם לברכה.

כל הנעדרים הינם לוחמי גדוד 52 של חטיבת גבעתי, שנלחמה בלילה שבין
ה-27 באפריל 1948 ועד לבוקר ה-28 באפריל במטרה לכבוש את תל א'ריש, כחלק ממבצע "חמץ" לשחרור יפו. כשבוע לאחר הקרב הוחזרו, על ידי הבריטים, גופותיהם של שבעה מחללי הקרב. חמש גופות חוללו עד לבלי הכר, ומאחר ומשפחותיהם לא הצליחו לזהותם, הם נקברו כאלמונים בבית הקברות בנחלת יצחק.

במיצב יש את מה שלא זכו לו נעדרי קרב תל א'ריש: חלקי תכריכים וזיהוי (בדמות כותונת פסים). בשולי הכותונת תפורים כפתורי מדים ומהצידה השני הופכים כפתורי הנופלים לפרחי פרג.

אחרי תפילת "אל מלא רחמים", אשר עיקרה תפילה כי נשמתו של המת תזכה לחיי עולם הבא וגן עדן, המלווים עוברים ליד הקבר ומניחים ביד שמאל אבן ואומרים: "לך בשלום ותנוח בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימין".

האבנים במיצב הובאו מאתר הקרב "תל גיבורים" והונחו בדוגמת לבירינת הכולא ומגן מפני הרוחות הרעות.

ינוחו על משכבם בשלום.

 

למאייתים אחרת: תל א-ריש, תל א'ריש,  תל ע-ריש, תל א' ריש, תל-א'ריש, הרוגי תל א'ריש