Button and Child - Article

את הלוגו לפרוייקט עיצבה בהתנדבות המאיירת אלמוג צחר מבית זית ,דור שלישי לשואה.

 

מיליון וחצי הילדים היהודים שנספו בשואה, היו חסרי כל ערך בעיני הנאצים כדברי הביטוי האנגלי:
"לא שווה כפתור" (
NOT WORTH A BUTTON), במיוחד מכיוון שהיו בלתי ייצרנים.

 

לדברי האמנית הרחובותית, רחלי רוגל, העוסקת בכפתורים ושכול - דווקא הכפתור הוא בעל חשיבות וערך כיוון שהוא משמר זכרון: זכרון של בגד אהוב שהתבלה, זכרון מאדם יקר אשר לעיתים, הכפתור הוא הדבר היחיד שמעיד על קיומו ומשמש כאנדרטה לזכרו.

 

רוגל, שבשנתיים האחרונות חקרה את נושא הכפתור בשואה, מתעדת בחוברת וביצירות  את סיפורי הכפתורים של ניצולי השואה. בגטו לודז' הצילו הכפתורים את חיי הילדים שהועסקו במתפרות ובחייטות כדי להפוך אותם לייצרנים ועל ידי כך מנעו את גרושם למחנה השמדה חלמנו. כפתורים שימשו מחבוא לחפצי ערך, כפתורים שימשו כמשחק כדורגל לילדים בגטו אשר נאסר עליהם לשחק ברחוב. כפתורים שימשו לזיהוי, כפתורים נתלשו באכזריות כדי להוריד את הבגדים היהודיים במחנות ההשמדה.

 

לכן חברה ל-"בית דרור" ברחובות שהוא מרכז לטיפוח מורשת השואה השוכן במבנה שהיה פעם גן ילדים ברחוב החלוץ 5 - להקים אנדרטה ויד למליון וחצי הילדים שלא זכו ללכת לגן ילדים, לחיות ולהתבגר.

 

האנדרטה תוקם מכפתורים  שיאספו בעיר רחובות והסביבה, בשיתוף עם העיר התאומה היידלברג שבגרמניה. לכן אנו פונים אל תושבים רחובות, ילדים ומבוגרים, להשתתף במבצע ההנצחה ולאסוף כפתורים מכל הסוגים, צבעים וגדלים. כמו כן יתקבלו בברכה ספורים נוספים על כפתורים ושואה בבית דרור.

 

את הכפתורים ניתן להביא למזכירויות בתי הספר, לבית דרור (בשעות הבוקר) וכן ל-"בית יד לבנים" ברחובות

פרטים נוספים בטלפון של מנהלת "בית דרור" דניאלה בק, 050.5691759

"בית דרור" החלוץ 5, רחובות 76251 

 

רוגל חברה בעמותת "דורות המשך" ששמה לה כמטרה עיקרית להמשיך לשאת את מורשת השואה והגבורה. עבודותיה בנושא השואה הוצגו ברחבי העולם. ב- 1994 בעקבות הזמנה של משרד החינוך הגרמני להרצות במינכן, היא יצרה את עבודתה הראשונה שמנציחה את הנספים בשואה. את חסרונם יצגה באמצעות הלולאות. הקריעה הזו בבד שלא ניתן לאחותה בלי שתוותר צלקת, הפכה להיות סמלם של  האנשים שנספו. היצירות הן פתייניות, צבעוניות ורק כשמתקרבים מתגלים המראות המזוויעים.

 

רוגל אינה זרה לפרוייקט איסוף כפתורים. ב 1995 לרגל חגיגות שלושת אלפים שנה לירושלים כעיר דוד, היא החלה בפרוייקט איסוף כפתורים של אנשים שרצו לעלות לרגל לירושלים . אלפים מאלסקה ועד אנטארקטיקה (!) שלחו כפתורים ,סיפורים וחתימות שהפכו ליצירות נודדות.

חזרה