Dress Code for Auschwitz - Rachel Roggel

"Dress Code for Auschwitz"

Artist's Statement

"באבי יאר,פונאר ואושוויץ"

 

מבט ראשון מסגיר עבודה דקורטיבית, יפה , ססגונית, עמוסה במאות "בובות דאגה" צבעוניות, חרוזי קריסטל נוצצים וכוכבים בוהקים. פרות רועות באחו בין הבתים, תרנגולות וארנבות בין הסלעים.מכוניות נוסעות בכביש, רכבות נעות על פסי רכבת. פסטורליה למראית עין. בין ובינות המרכיבים, מעגלי גברים המקיפים בורות שחורים פעורים, שבמרכזם גופות ועצמות."כשמתעכבים על הפרטים צפים ועולים הנושאים הקשים ומצליפים במתבונן. החיים המשיכו במסלולם, כשיהודים הובלו לגיא ההריגה, באבי יאר, פונאר ואושוויץ. השימוש באלמנטים נבחר בקפידה. חרוזי הבדולח (לזכר ליל הבדולח), כוכבים (המציינים ירי נשים אל הבורות), רכבות משא. על רקע בד מפוספס (רמז לכותונת יוסף) מונח בד פסים נוסף,כאילו עולה בלהבות ומעליו פסי רכבת ושמלת פסים, תלבושת המחנות.

("כתונת איש המחנות" של אבנר טריינין)

עליהן, מאות "בובות דאגה" שראשן מופנה כלפי מטה,יוצרות את תבנית מחנה המוות אושוויץ-בירקנאו. הקרמטוריום עם ערמות הבגדים שהוסרו, המשקפיים, במקלחת עם צקלון ב', ערמות העצמות. ברקע תמרות עשן מהקרמטוריום.