"The Orange Peel Labyrinth" - Rachel Roggel

"The Orange Peel Labyrinth"

"לגעת בתפוז - שביל תפוח הזהב"

Artist's Statement

מיצב אינטראקטיבי לכל הגילאים וכן לכבדי ראיה ועיוורים.

במרכזו של לבירינת (מבוך) ניצב פסל תפוז ועליו דוגמת לבירינת.

קירות הלבירינת  שעל הפסל עשויים פקקי מיץ תפוזים, המשובצים בכפתורי זהב. הצופה מוליך את אצבעו לאורך המסלול המקולף (לבן) עד למרכזו  של הלבירינת.

 

תורמים: הפקקים נתרמו על ידי "יפאורה"

 

נחום גוטמן תאר בספרו "החופש הגדול או תעלומת הארגזים" (עמוד 21)

סוג של מבוך בבית העם  ברחובות:

"הלכנו לבית-העם. שם לנו כל האורחים שבאו לבציר. האולם הגדול היה מלא מפה לפה. הנכנס בו בלילה היתה צפויה לו סכנה, שלא ימצא את דרכו חזרה אל הפתח, כי היה הכרח לעשות כמה סבובים וקפנדריות בין המשכבים. השבילים היו מעקלים ולא תמיד הובילו אל המוצא הראשי. ממש חידת- מבוך"

 

בעקבות זאת, תכננה רוגל ברחבת בית העם ברחובות את הלבירינת הציבורי הראשון בארץ (שנת 2003).  אלפים, כולל תלמידי בתי ספר כבר הלכו, שחקו, רצו, חגגו על הלבירינת הזה- את דוגמת הלבירינת מבית העם, העתיקה לתפוז "שביל תפוח הזהב".