Between Man and Woman - Full Zipper View

"דרך גבר בעלמה" הינו דיפטיך אינטראקטיבי העוסק בשינוי שהביא הרוכסן ליחסים האינטימיים שבינו לבינה...המעבר מהשימוש בכפתור אל השימוש ברוכסן הוא לא רק שיפור טכנולוגי. הוא שינוי בתפיסה.

"דרך ארץ" (ביטוי נקי להזדווגות) הוא לבירינת אדום העשוי מחולצות כפתורים. חלק זה עוסק בדרך הארוכה והמפותלת אל לב הנערה. כל כפתור שנפרם בחולצה מאפשר התקרבות איטית ובטוחה. כל כפתור שנפרם מגלה מחשבות חבויות. לא לשווא נבחר הלבירינת לחלק זה. בלב/מרכז הלבירינת נצבת העלמה שאת ליבה יש לכבוש. בלבירינת המסלול ארוך ומפותל אך הוא "הדבר הבטוח" אל לב העלמה המחוזרת, והוא גם מסלולו של הזרע בדרך אל הרחם.

 

"דרך עגב" (ביטוי שטבע המשורר שלונסקי ומקביל לביטוי שטבעה הסופרת אריקה ג'ונג- "זיון מרוכסן")

עוסק ברוכסן לא כאמצעי רכיסה אלא כאמצעי הפשטה מהיר. במרכזו שני רוכסנים אדומים היוצרים דימוי שאינו מותיר ספק באשר למהותו. הצופה (הנבוך משהו...) מוזמן לפשפש ב-"שער הערווה" ולחשוף את הפסלונים והכפתורים המוצנעים.זהו מסע אסוציטיבי שבו מופיעים בערבוביה סמלים וקודים מתרבויות שונות: אלות פריון לצד נערת טלפון,אשה נחשקת מול המדוזה, סיפוק עצמי אל מול אוהבים מתענגים.