Rimonim Exhibit

עטור העוז לסגן עובד לדיז'נסקי שנהרג במתלה - 1956

בעיר רחובות, הונצח ברחוב הקרוי על שמו

 במערכת-סיני השתתף בדרגת סגן, וביום כ"ז במרחשון תשי"ז (1.11.1956), במעבר-המיתלה, הסתער בראש-מחלקתו, חיפה בגופו על אחד מחייליו מפני רסיסי-הרימון שגלש וחזר - וכך נפל אגב לחימה נועזת של גבורה ואחוות-לוחמים בהצילו את חייהם של עוד כמה מאנשיו. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום כ"ח בתשרי תשי"ח (23.10.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. אחרי נפלו ציין אותו לשבח הרמטכ"ל, רב-אלוף משה דיין, על גילוי מנהיגות מעולה ואומץ-לב למופת בקרב. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

(מתוך אתר "יזכור")